Search
Search

Gravearbeid


 • Teletining
 • Drenering
 • Planering
 • Masseutskifting
 • Garasje og tomte opparbeidelse
 • Utlegging av jord
 • Rotvennlig forsterkningslag 

Steinarbeider


 • Setting av storgatestein, smågatestein, kantstein, granittmur, trapper, gabionmur, torvmur
 • Legging av skifer, belegningsstein, betongheller, gangbaneheller, taktile heller, granittheller

Plantearbeider


 • Planting av trær, busker, roser, stauder og sommerblomster
 • Setting av løk
 • Legging av ferdigplen
 • Tilsåing av plen
 • Legging av sedummatter
 • Bekjempelse av uønskede arter
 • Utlegging av ulike dekkematerialer som kompost, bark, elvestein, grus eller lignende. Med eller uten duk

Installasjonsarbeider


 • Montering av sittemøbler og ulike installasjoner
 • Montering av lekeplassutstyr

Skjøtsel


 • Klipping av plen og grasbakke
 • Ugrasrenhold i beplantede felt (trær, busker, stauder, sommerblomster, løk) og harde flater
 • Gjødsling
 • Beskjæring av all type vegetasjonsom hekk, busker, trær, frukttrær osv.
 • Felling av trær
 • Bekjempelse av uønskede/ svartelista arter

Steinsalg


 • Betongstein
  • Belegningsstein
  • Heller
  • Taktile heller
  • Murer
  • Kant, blokk, trappetrinn og plint
 • Granitt
  • Gatestein
  • Kantstein
  • Pullert
  • Mur
  • Trappetrinn
  • Heller
  • Portstolper
 • Skifer
  • Bruddskifer
  • Trappeskifer
  • Tråkkheller
  • Belegningsheller
  • Trinn
 • Fugemasse
 • Settesand
 • Markisolasjon

Har vi det ikke på lager, så kan vi skaffe det. Gå til vår steinsalg side her

Prosjekter

Kontakt oss

Ta gjerne kontakt med oss for ytterligere informasjon om hva vi kan tilby av tjenester og priser.

Facebook

Copyright CloudOffice.no Terms Of Use Privacy Statement
fmovies